Εκλογικά Κέντρα Εξωτερικού

18/01/2016

 

Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις εγγεγραμμένων εκλογέων για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

Υπενθυμίζεται ότι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο Εσωτερικών.