Στελέχωση εκλογικών κέντρων

03/03/2016

 

Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy, μέσω της οποίας οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα των βουλευτικών εκλογών.

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 και ώρα 3.00 μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις

Σημειώνεται περαιτέρω πως μέσω της ίδιας ιστοσελίδας θα υποβληθεί και το ενδιαφέρον άνεργων πτυχιούχων. Η ενεργοποίηση της δήλωσης αυτής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.