Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

04/04/2016

 

Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει ότι, με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λονδίνο.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκλογείς που είχαν δηλώσει να ψηφίσουν στο Μάντσεστερ όπως μέχρι τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016, δηλώσουν αν επιθυμούν να ψηφίσουν σε έναν από τους δύο χώρους που θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο Λονδίνο.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη υποβολής νέας δήλωσης θα θεωρηθεί ότι αυτοί επιθυμούν να παραμείνουν στον εκλογικό κατάλογο στην Κύπρο.

Οι δηλώσεις πρέπει να αποσταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση elections@moi.gov.cy είτε με τηλεομοιότυπο στο 22678486, μέχρι την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία.