Εκλογικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

08/04/2016

 

Η Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει στους εκλογείς που είχαν δηλώσει να ψηφίσουν στο Μάντσεστερ, στο οποίο τελικά δεν θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο, πως πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, να δηλώσουν αν επιθυμούν να ψηφίσουν σε ένα από τους δύο χώρους που θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο Λονδίνο, δηλαδή στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο ή στο Κτήριο της Υπάτης Αρμοστείας.

Οι δηλώσεις πρέπει να αποσταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση elections@moi.gov.cy, είτε με τηλεομοιότυπο στο 22678486 μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και την επιλογή εκλογικού κέντρου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη υποβολής νέας δήλωσης θα θεωρηθεί ότι αυτοί επιθυμούν να παραμείνουν στον εκλογικό κατάλογο στην Κύπρο.