Αναρτήθηκαν για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι για τις Βουλευτικές Εκλογές 2016

08/04/2016

 

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει ότι οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι της 2ας Απριλίου 2016 ετοιμάστηκαν ήδη και αναρτώνται για επιθεώρηση και τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Αυτοί θα εκτίθενται καθημερινά για επιθεώρηση για διάστημα δέκα ημερών από τις 8 μέχρι 18 Απριλίου 2016, στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Γραφεία των οικείων Δήμων ή στο Γραφείο/κατοικία του οικείου Κοινοτάρχη κάθε ενορίας ή κάθε κοινότητας ξεχωριστά.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία ένσταση. Οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι μετά την 18η Απριλίου 2016, καθίστανται οριστικοί και θα ενσωματωθούν στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς των προσεχών βουλευτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων.

Γι’ αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι εκλογείς να επιθεωρήσουν έγκαιρα τους συμπληρωματικούς εκλογικούς καταλόγους, για τυχόν ενστάσεις και τις δέουσες διορθώσεις.

Τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων θα ετοιμαστούν και διαβιβαστούν στους οικείους Κοινοτάρχες, πριν τις 22 Απριλίου 2016, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ή οι οικείοι τους.