Εκλογείς κατά εκλογική περιφέρεια

21/04/2016

 

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι ο αριθμός των εκλογέων, κατά εκλογική περιφέρεια, έχει όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 193192
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 28579
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 110879
ΛΑΡΝΑΚΑ 56027
ΛΕΜΕΣΟΣ 111810
ΠΑΦΟΣ 42428
ΣΥΝΟΛΟ 542915

Σημείωση: Στους πιο πάνω αριθμούς εκλογέων θα συμπεριληφθούν και οι εγκλωβισμένοι εκλογείς των εκλογικών περιφερειών Κερύνειας και Αμμοχώστου.