Ανακοίνωση Εφόρου Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων για την υποβολή υποψηφιοτήτων

22/04/2016

 

Ο Έφορος Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων ανακοινώνει ότι θα δεχθεί την υπόδειξη υποψηφίων στις 4 Μαΐου 2016, μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του, που βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Λευκωσία.

Έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας διατίθενται από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής και από την Υπηρεσία Εκλογών στη Λευκωσία, καθημερινά από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ.μ, εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι υπογραμμένο από τέσσερις εκλογείς, τα ονόματα των οποίων πρέπει να περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας. Οι δύο εκλογείς υπογράφουν τα έγγραφα ως προτείνοντες και οι άλλοι δύο ως υποστηρίζοντες.

Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να παραδοθούν στον Έφορο Εκλογής κατά την πιο πάνω ημέρα, μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 12.30 μ.μ.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας, για να είναι έγκυρο θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

  • Έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου υποψηφίου, με βάση την οποία αποδέχεται την υποψηφιότητά του.
  • Κατάθεση ποσού €500, ως παράβολο, στο Γενικό Λογιστή ή στον Έφορο Εκλογής, σε μετρητά.
  • Δήλωση του προτεινόμενου υποψηφίου, σύμφωνα με την οποία κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας για τη θέση αντιπροσώπου της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας.