Εκλογικά Κέντρα για την Εκλογή Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων

09/05/2016

 

Tο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων ανακοινώνει ότι τα εκλογικά κέντρα, στα οποία έχουν κατανεμηθεί εκλογείς των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών και Λατίνων, έχουν ως εξής:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

1. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄ Κέντρο «Α»
2. Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄ Κέντρο «Β»
3. Δημοτικό Σχολείο Περνέρα Κέντρο «Γ»
4. Γυμνάσιο Αγλαντζιάς Κέντρο «Δ»
5. Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μάρωνα Κέντρο «Ε»
6. Αίθ. Εκκλ. Παν. Παντάνασσας Κοτσιάτη Κέντρο «ΣΤ»

 

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Κέντρο «Ζ»

 

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Σχολή Saint Mary´s Κέντρο «Η»

 

ΠΑΦΟΣ:

Γραφείο Επάρχου Πάφου Κέντρο «Θ»

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΤΙΝΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

Γυμνάσιο Αγλαντζιάς Κέντρο «Α»

 

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Κέντρο «Β»

 

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Σχολή Saint Mary´s Κέντρο «Γ»

 

ΠΑΦΟΣ:

Γραφείο Επάρχου Πάφου Κέντρο «Δ»