Εκλογικό Κέντρο εκλογέων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Κ.

13/05/2016

 

Ο Έφορος Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας ανακοινώνει ότι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Κ. θα ψηφίσουν στο Εκλογικό Κέντρο Δημοτικό Σχολείο Βυζακιάς Κέντρο Α’, στη Βυζακιά.