Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των εκλογικών κέντρων

16/05/2016

 

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών τονίζει ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός των εκλογικών κέντρων από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του προεδρεύοντα υπαλλήλου και αυτό μόνο για επικοινωνία με τον οικείο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογών.

Σημειώνεται ότι ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση του κινητού του τηλεφώνου και πως έχουν δοθεί ήδη αυστηρές οδηγίες για το θέμα αυτό, μη αποκλειόμενης και της σύλληψης των προσώπων που θα επιχειρήσουν να κάμουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων.