Διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και προστασία των εκλογέων

16/05/2016

 

O Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να τονίσει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων, για τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών εκλογών.

Οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, ιδιαίτερα των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Οι εκλογείς, αφού πάρουν το ψηφοδέλτιο της οικείας εκλογικής περιφέρειας, οφείλουν να εισέρχονται μέσα στους εκλογικούς θαλάμους ψηφοφορίας και πίσω από την κουρτίνα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, αφού θα ελέγχεται η είσοδος και κάθε κίνηση των εισερχόμενων στα εκλογικά κέντρα, σε τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρεασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι εκλογείς να είναι βέβαιοι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων, από οποιοδήποτε πρόσωπο, τι ψήφισε ο καθένας.

Οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται ότι το ψηφοδέλτιο που δίνεται σ΄ αυτούς από τους υπεύθυνους υπαλλήλους, είναι δεόντως σφραγισμένο με την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας. Κάθε ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να έχει στο εξωτερικό του μέρος την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας.