Πού ψηφίζω – πηγές πληροφόρησης

16/05/2016

 

Διαδίκτυο:

(Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης.)

wtv.elections.moi.gov.cy
www.elections2016.gov.cy
www.moi.gov.cy

 

S.M.S:

Μήνυμα στον αριθμό 8999, καταχωρώντας:
wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης

π.χ. wtv 900500 01/06/1990

 

Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης:

Λευκωσία 22804222
Λεμεσός 25806443
Αμμόχωστος 24801002
Λάρνακα 24801880
Πάφος 26801144
Παγκύπριος αριθμός 77772212