Ενημέρωση του κοινού για θέματα εκλογών από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

17/05/2016

 

Ο Έφορος Εκλογών Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, ανακοινώνει ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας σχετικά με την ενημέρωση του κοινού για θέματα εκλογών είναι τα ακόλουθα:

Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης:

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας: 22804222, 22804223, 22804224, 22804281, 22804295
Παγκύπριος αριθμός: 77772212

Επιπρόσθετα ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει κατανεμηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 

Διαδίκτυο

(Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης.)

wtv.elections.moi.gov.cy
www.elections2016.gov.cy
www.moi.gov.cy

 

S.M.S

Μήνυμα στον αριθμό 8999, καταχωρώντας:
wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης
π.χ. wtv 900500 01/06/1990