Απαγορεύσεις για τους επί της διαλογής αντιπροσώπους των κομμάτων/υποψηφίων κατά τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων

18/05/2016

 

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την Εκλογική Νομοθεσία, κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της διαλογής αντιπροσώπων των κομμάτων/υποψηφίων οποιωνδήποτε ψηφοδελτίων ή εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων των εκλογών ή ειδών γραφικής ύλης ή η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι αντιπρόσωποι θα είναι απλοί παρατηρητές της όλης διαδικασίας, η οποία θα επιτελεστεί αποκλειστικά και μόνο από τους δημόσιους λειτουργούς.

Ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιοδήποτε αντιπρόσωπο κόμματος/υποψηφίου που παραβαίνει την Εκλογική Νομοθεσία, χωρίς προειδοποίηση.