Οδοιπορικό Βουλευτικών Εκλογών 2016

 

Ημερομηνία Περιγραφή
14/04/2016 Απόφαση για διάλυση της Βουλής των Αντιπροσώπων.
15/04/2016 Διάταγμα/Γνωστοποίηση Υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών.
15/04/2016 Διάταγμα Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό Γενικού Εφόρου Εκλογών, Βοηθού Γενικού Εφόρου Εκλογών, Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Εκλογής.
15/04/2016 Έκδοση Ενταλμάτων Εκλογής Υπουργού Εσωτερικών προς τους Εφόρους Εκλογής, μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογών.
22/04/2016 Δημοσίευση Γνωστοποίησης Εφόρων Εκλογής, για τονκαθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου υποβολής των υποψηφιοτήτων.
04/05/2016 Υποβολή υποψηφιοτήτων.
06/05/2016 Διάταγμα Υπουργού Εσωτερικών για την υποδιαίρεση των Εκλογικών Τμημάτων και τον καθορισμό των Εκλογικών Κέντρων.
13/05/2016 Δημοσίευση Εκλογικών Γνωστοποιήσεων των Εφόρων Εκλογής.
22/05/2016 Διεξαγωγή Ψηφοφορίας.
Διαλογή και Καταμέτρηση Ψήφων.
Ανακύρηξη εκλεγέντων βουλευτών.
23/05/2016 Επιστροφή Ενταλμάτων Εκλογής από τους Εφόρους Εκλογής.