Φωτογραφικό Αρχείο

 

1960 (31 Ιουλίου)

 

 

1970 (5 Ιουλίου)

 

1976 (5 Σεπτεμβρίου)

 

1981 (24 Μαΐου)

 

1985 (8 Δεκεμβρίου)

 

1991 (19 Μαΐου)

 

1996 (26 Μαΐου)

 

2001 (27 Μαΐου)

 

2006 (21 Μαΐου)

 

2011 (22 Μαΐου)